Viestintäpalvelu Sari Järvisen perustaja Sari Järvinen (VTM) on työskennellyt media-alalla yli 20 vuotta. Hän on tehnyt päätoimittajan, freelancetoimittajan ja viestinnänsuunnittelijan töitä ja voittanut teksteillään useita lukijaäänestyksiä. Yleistoimittajan taustan vuoksi kaikki aiheet kiinnostavat, mutta eniten töitä on tehty kuljetus- ja logistiikka-alalla, rakennus- ja puutarha-alalla.
Oppi saatiin Turun yliopistolta, jota täydennettiin media-alan opinnoilla Huddersfieldin yliopistossa Englannissa. Huddersfieldin yliopiston opettajat valittiin Englannin parhaiksi vuonna 2016 (Higher Education Funding Council for England).

Vastuu

Toimittaja vastaa juttunsa sisällöstä. Hänen kuuluu perehtyä aiheen taustoihin, tarkistaa faktat ja kiteyttää vaikeaselkoiset asiat helposti ymmärrettävään muotoon. Journalistisesti toteutetuissa sisällöissä haluamme noudattaa hyvää journalista tapaa, jonka Julkisen sanan neuvosto on määritellyt.

Varsinais-Suomi

Yrityksen päätoimialue on Varsinais-Suomi, mutta asiantuntijaverkoston kautta tuotetaan artikkeleita ja kuvia eri puolilta Suomea, muutamia Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta asti. Sujuvan työn perustana on luotettavien ammattitoimittajien, graafikkojen ja valokuvaajien verkosto, joka on syntynyt vuosien yhteistyön kautta.

Verkosto

Koska toiminta perustuu verkostoon, asiakas ei maksa toimittajan ja kuvaajan korkeita matkakuluja tai kalliita pääkaupunkiseudun toimitilavuokria. Tämän vuoksi pystymme kilpailukykyisiin tarjouksiin. Verkostomainen työskentelutapa vähentää myös liikenteen pakokaasupäästöjä!